• 0
    Váš košík je prázdný.

Reklamační řád


VRACENÍ NEBO VÝMĚNA
Na veškeré prodávané zboží, pokud není uvedeno jinak, poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním

POSTUP PŘI REKLAMACI
- Informujte nás o reklamaci e-mailem contact@meclo.cz
- Zboží zašlete řádně vyčištěn, jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
Wintex s.r.o Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

- Uveďte důvod reklamace a Vaši adresu a tel. číslo
- Přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží (kopii faktury, dokladu o zaplacení)

Upozornění - reklamační podmínky:
Životnost a záruční doba výrobku jsou rozdílné pojmy. Zákonem danou záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Spotřebitel je povinen reklamovat daný produkt jakmile se vyskytne výrobní chyba výrobku - spotřebitel nemá dále používat zboží, u kterého zjistil chybu - chybu musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, § 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Při užívání výrobku s chybou, a toho důvodu znehodnocení věci, zaniká právo na uplatnění reklamace.
Plně v souladu se zákonem. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.